Unidad Asistencial de Drogodependencias de Burela

UAD BURELA

A UAD-Burela está situada na Rúa Laxelas, antigas “ Escolas Vellas”, e nun dos 17 centros ambulatorios pertencentes á Rede de Tratamento das Condutas Adictivas do Servizo Galego de Saúde (SERGAS), dentro da Subdirección Xeral de Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental, aínda que é xestionado polo Concello de Burela a través de subvencións conveniadas anualmente coa FEGAMP (Federación Galega de municipios e Provincias).

Desde o día 13 de abril de 1.994 conta coa correspondente autorización administrativa de apertura e posta en funcionamento como Centro Sanitario de tratamento de condutas adictivas, regulada pola Orde do 7 de Julio de 1.988 (DOG nº195 do 10 de outubro).

O seu ámbito de actuación é a comarca de “A Mariña Lucense”, formada por 14 concellos (Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Lorenzana, Trabada, Mondoñedo, Alfoz, O Valadouro, Cervo, Xove, Viveiro, Ourol e O Vicedo).

O Obxectivo da UAD é a asistencia sociosanitaria ás persoas con trastornos adictivos, xa sexan estes causados por substancia legal (alcol, tabaco) ou ilegal (cannabis, cocaína, drogas de sínteses, heroína,...) ou ben adiccións comportamentales ( ludopatía / xogo patolóxico), así como aos seus familiares e achegados, tendo en cuenta os obxectivos básicos de avaliación, desintoxicación e deshabituación, a prevención de recaídas, a redución do dano, e a mellora das condicións xerais de saúde e sociais da persoa afectada, para posibilitar a súa normalización e integración social.

O equipo multidisciplinar está formado por:

  • Directora-Psicóloga
  • Médico
  • Psicóloga Clínica
  • DUE
  • Traballadora Social
  • Aux. Clínica / Técnico de Laboratorio
  • Aux. Administrativa

O tratamento realízase en Modalidade Ambulatoria.

É GRATUÍTO e VOLUNTARIO.

O acceso é directo (non se esixe Volante de Derivación) pero sempre con cita previa.

Descargar Protocolo Violencia no Ámbito Familiar (pdf)

 

Onde estamos?

En Rúa das Laxelas, 14. En Burela.

Teléfono: 982 580 201

Correo electrónico: uad@burela.org