Directorio

Rúa Eijo Garay, 20 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 60 00
F. 982 58 59 45
burela@burela.org

Rúa Eijo Garay, 20 - 27880 Burela (Lugo)
T. 629 82 31 71982 58 60 00
F. 982 58 59 45
policialocal@burela.org

Praza da Mariña, 5 - 27880 Burela (Lugo)
T. 639 82 56 16 - 982 58 13 13
pcivil@burela.org

Rúa Eijo Garay, 20 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 06 09
F. 982 58 60 65
cim@burela.org

Rúa Eijo Garay, 20 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 06 16
F. 982 58 60 65
ssprimaria@burela.org

Rúa Rosalía de Castro, 20
Casa do Mar
27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 62 08 - 982 58 97 44 - 982 58 97 45
atenciontempera@burela.org

Rúa das Laxelas, 14 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 02 01
F. 982 58 06 65
uad@burela.org

Praza da Mariña, 5 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 08 67
gaia@burela.org

Rúa Eijo Garay, 20 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 60 00
adl@burela.org

Rúa Emilia Pardo Bazán, 6 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 06 83
F. 982 58 06 83
biblioteca@burela.org

Rúa Emilia Pardo Bazán, 6 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 57 51 19
F. 982 58 06 83
casadacultura@burela.org

Rúa do Cancelo, 1 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 11 41
casaxuventude@burela.org

Avda Arcadio Pardiñas, 137 - Entrechán - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 06 24
F. 982 58 09 24
cfo@burela.org

Rúa do Cancelo, 1 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 07 20
escolademusica@burela.org

Rúa do Porto, s/n - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 88 85 06
oficinadeturismo@burela.org

Praza da Mariña, 5 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 16 30
emprego@burela.org

Rúa Luís Seoane, 15 - 27880 Burela (Lugo)
T. 982 58 16 89
obraseservizos@burela.org