Patrimonio Cultural

Autoría textos: Aurelia Balseiro García

 

O patrimonio cultural é a herdanza dos nosos devanceiros, o que nos identifica e singulariza como pobo, por eso é fundamental coñecer, protexer e transmitir ás seguintes xeracións o coñecemento e a importancia dos bens materiais e inmateriais que o compoñen.

Patrimonio Cultural de Burela

PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO

Bens mobles: punta palmela, torques e arracada. Xacementos: castros, petróglifos, villae.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Arquitectura relixiosa: igrexas e capela. Arquitectura civil: casas e conxuntos históricos.

PATRIMONIO ARTÍSTICO

Monumentos públicos de Puchades e Neira Brochs. Pinturas murais do peirao.

PATRIMONIO ETNOLÓXICO

Cabozos, fontes, pozos, lavadoiros.

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Literatura oral, tradicións, ritos, festas, lingua, toponimia...

MUSEOS

Barco-Museo Boniteiro "Reina del Carmen"