Economía e Facenda

TESOURERÍA E RECADACIÓN

XESTIÓN TRIBUTARIA

Trámites máis comúns:

  • Pagos, domiciliacións e aprazamentos.

  • Duplicados, certificados e xustificantes.

  • Bonificacións, reducións e exencións.

  • Cambios de enderezo ou de datos persoais.

  • Reclamacións, recursos e suxerencias.

 

Impostos:

 

Taxas e prezos públicos:

 

Onde estamos?

No primeiro andar da Casa do Concello.

 

Cómo podes acceder?

Solicita cita previa online, chámanos ou escríbenos: 

Cita previa

982 586 000

tesoureria@burela.org