Concellerías

Sra. Dna. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MORENO

Alcaldesa-Presidenta

alcaldesa@burela.org

 

Sr. D. MARIO PILLADO MON

Primeiro Tenente de Alcalde

mario.pillado.mon@burela.org

 

Sr. D. RAMIRO FERNÁNDEZ REY

Segundo Tenente de Alcalde

ramiro.fernandez.rey@burela.org

  • Obras

  • Benestar Comunitario (Sumidoiros, abastecemento de auga, recollida de residuos, limpeza viaria, cemiterio e alumeado público)

  • Turismo

  • Mar

  • Escolas Infantís

 

Sra. Dna. LINA GÓMEZ PARDO

Concelleira

lina.gomez@burela.org

  • Cultura. Patrimonio e Programación Cultural

  • Comercio de Proximidade. Impulso do comercio local e do seu asociacionismo

  • Cultura Medioambiental e Ecolóxica. Gaia

 

Sra. Dna. ALEJANDRA FERNÁNDEZ CILLERO

Concelleira

sandra.fernandez@burela.org

 

Sr. D. CARLOS MÉNDEZ PENA

Concelleiro

carlos.mendez@burela.org

 

Sra. Dna. PATRICIA EIJO PALMEIRO

Concelleira

patricia.eijo@burela.org