Servizo Atención Temperá

QUE É O SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ?

O servizo de Atención Temperá ten por obxectivo apoiar o desenvolvemento infantil e a inclusión sociofamiliar dos nenos e nenas de 0 a 6 anos que o precisen, mediante a realización de intervencións preventivas e asistenciais de atención temperá dirixidas ao propio neno ou nena, á súa familia e a súa contorna.

QUE É A UNIDADE DE ATENCIÓN TEMPERÁ?

 • É un centro especializado no que se imparten diversas terapias:
  • Estimulación pedagóxica.

  • Apoio psicolóxico.

  • Logopedia.

  • Fisioterapia (SERGAS)

 • Coas familias:
  • Apoio emocional, social, informativo e formativo.

  • Información e orientacións sobre o desenvolvemento.

 • Coordinación con outros recursos da contorna.

 

QUEN PODE ACCEDER?

A poboación infantil de 0 a 6 anos e as súas familias cando exista un trastorno no desenvolvemento ou risco de padecelo.

 

CANDO DEBEMOS CONSULTAR CO PEDIATRA?

 • Se aos 3 meses non sorrí, non fixa a mirada ou non mantén a cabeza.

 • Se aos 6 meses non se interesa en obxectos.

 • Se aos 9 meses non se mantén sentado.

 • Se aos 12 meses non se sostén de pe, non se comunica ou non sinala.

 • Se aos 18 meses non di palabras sinxelas, non camiña ou non sabe o nome de obxectos e familiares.

 • Se aos 24 meses non di frases espontáneas de dúas palabras.

 • Se presenta perda de linguaxe.

Onde estamos?

En Rosalía de Castro, 20. Na antiga Casa do Mar, en Burela. 

Teléfono: 982 58 62 08 - 982 58 97 44 - 982 58 97 45

Correo electrónico: atenciontempera@burela.org

Horario: Todos os días de 8 a 15 horas e luns, martes e mércores de 16 a 20 horas.