PROTOCOLO POLO BO TRATO Á INFANCIA

O Concello de Burela ten asinado un Protocolo para o Bo Trato á infancia a través do cal se compromete a traballar pola defensa e a promoción dos dereitos das nenas, nenos e adolescentes e pola prevención de calquera tipo de violencia ou discriminación contra elas e eles.

Burela candidata a Cidade Amiga da Infancia