Obras e Servizos

Obras e servizos é o departamento do Concello de Burela que asume o conxunto de actuacións múltiples e diversas en materia de obras e mantemento/ reparación xeral de infraestructuras e equipamento públicos municipais. Contando coas seguintes seccións: Fontanería, electricidade, xardinería, mantemento de instalacións municipais e centros educativos, cemiterio municipal, maquinaria e mantemento xeral e obras.

 

Quen o integra?

- Responsable do Departamento. Encargado de obras - Arquitecto Técnico.

- Sección Fontanería: Oficial de fontanería

- Sección de electricidade: Oficial e peón de electricidade.

- Sección de Xardinería: Oficial e peón .

- Sección de mantemento de instalacións municipais e centros educativos: Dous oficiais e dous peóns.

- Sección do Cemiterio Municipal:Oficiais de albanelería da sección de obras.

- Sección de maquinaria e mantemento xeral: Dous oficiais e dous peóns.

- Sección de obras: Dous oficiais de albanelería.

En total forman parte deste departamento un responsable, nove oficiais e seis peóns.

 

Funcionamento

O responsable do sevizo recibe as ordes da alcaldía ou concellería de obras e avisos de avarías por parte dos cidadáns recibidos no Concello .

 

Localización

A Nave de Obras está na R/ Luis Seoane Nª15, Burela

 

Como se pode acceder

Chamando ao Tlf: 982 58 60 00

obraseservizos@burela.org

 

Horario

De 08:00 a 15:00 de luns a venres