Cultura

Dende Maio de 2015 o Concello de Burela a través da súa delegación de Cultura, Educación e Xuventude aposta por unha programación variada e de calidade que amosa os seus resultados no aumento paulatino de público.

As liñas estratéxicas de dita programación seguen os seguintes obxectivos:

  1. Formación de públicos: Facendo especial incidencia no público do futuro (nenos/as e adolescentes). Se conseguimos que o público máis novo sinta emoción nas súas primeiras experiencias nas artes escénicas conseguiremos que sexan público no futuro. Dende a programación para bebés até o público máis difícil, o público adolescente.

  2. Captación de novos públicos: público adulto que nunca ou mui poucas veces asistiu ao teatro, incluíndo programacións que fuxindo do máis estritamente comercial reciban experiencias atractivas, dixeribles, que atrapen a novos espectadores e creen a necesidade de volver ao teatro.

  3. Conservación de públicos: temos detectado a través das enquisas e dos datos de asistencia que existe xa un público fiel que acude ao Auditorio Municipal de Burela evento tras evento. Iso amosa que a liña de programación atrae, polo que debemos seguir apostando por unha continuidade que manteña os públicos existentes.

  4. Seguir ofertando disciplinas máis aló do teatro: concertos, musicais, ballet, ópera, circo, monicreques, maxia, monólogos, cinema...O noso fin é tentar achegar unha oferta asequible e á súa vez ampla, variada e de calidade.

 

O Auditorio Municipal de Burela está adscrito á Rede Galega de Teatros e Auditorios que xestiona Agadic (Axencia Galega de Industrias Culturais)

 

Máis información: