Policia Local

A Policía Local de Burela é un servizo municipal encargado de ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico na zona urbana, de conformidade co disposto na normativa de tráfico, informes instrutivos, vixilancia ambiental, protección das autoridades da Corporación Local e vixilancia ou Custodia dos seus edificios e instalacións, vixilancia das ordenanzas municipais.

A función policial é a actividade desenvolvida por funcionarios normalmente chamados policías, co fin de garantir o desenvolvemento de actividades dentro da orde, preservando a harmonía social e dentro do sistema xurídico. Participación como membros da Xunta Local de Seguridade.

 

Policia BurelaPolicia BurelaPolicia BurelaPolicia Burela

 

Quen o integra:

 • 1 INSPECTOR PRINCIPAL
 • 1 OFICIAL
 • 8 OFICIALES DE POLICÍA

 

Como funciona:

Asistencia presencial e telefónica baseada no anonimato, confidencialidade e respecto a todos os cidadáns.

 

A quen asiste:

A todos os cidadáns entre as 8:00 e as 22:00.

 

Que servizos ofrece:

 • Vixilancia do tráfico
 • Vixilancia ambiental
 • Atestado
 • Recollida de reclamacións
 • Viogen. Descargar protocolo (pdf)
 • Medición de ruído
 • Controis de alcoholemia.
 • Control de drogas.
 • Vixilancia das zonas escolares
 • Vixilancia das ordenanzas municipais
 • Custodia dos edificios.
 • Recollida e custodia de obxectos perdidos
 • Colaboración en Eventos Deportivos.
 • Charlas escolares.

 

Onde estamos?

Na planta baixa da casa do concello

 

Como podes acceder:

982 58 60 00

629 82 31 71

policialocal@burela.org

 

Horario:

de 08.00 a 22.00 de luns a domingo.