Centro de Formación Ocupacional

O Centro de Formación Ocupacional do Concello de Burela iniciou a súa actividade no ano 1996. Conta polo tanto cunha contrastada experiencia e bagaxe profesional no ámbito formativo. Durante a súa traxectoria lévanse impartido  un amplio abanico de especialidades formativas de distintas familias profesionais co obxectivo de proporcionar a todo tipo de alumnado,  e en especial, a colectivos con dificultades de inserción laboral,  as ferramentas necesarias para mellorar á súa formación facilitando desta forma a súa incorporación ao mercado laboral.

Ao longo destes anos impartíronse accións formativas de diversos ámbitos procurando acercarnos ás necesidades e demandas dos distintos sectores económicos. Tratamos de  manter un contacto estreito de interacción e colaboración con empresas do Concello e bisbarra,  facilitando a inserción laboral do alumnado co realización de prácticas laborais. Queremos ir un pouco más alá da formación específica proporcionando ao noso alumnado unha formación integral con servizos de  información, asesoramento e orientación laboral, co fin de que seña máis doado conseguir unha saÍda profesional.

Dentro do catálogo de especialidades impartidas no noso Centro podemos citar a realización de accións formativas dos seguintes ámbitos profesionais:

  • Administración e Xestión.
  • Comercio e marketing.
  • Agraria.
  • Actividades físicas e deportivas.
  • Electricidade e electrónica.
  • Construcción. Edificación e obra civil.
  • Fabricación mecánica. Soldadura. Carpintería metálica.
  • Hostelería e Turismo
  • Instalacións e mantemento.
  • Informática e comunicacións.
  • Seguridade e medio ambiente.
  • Sanidade
  • Servicios socioculturais é a comunidade.

O Centro de Formación é tamén sede  das distintas Escolas Obradoiro e Obradoiros de Emprego que teñen lugar no Concello. As Escuelas Taller e Obradoiros de Emprego son programas públicos de emprego-formación que teñen como obxectivo mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas  compaxinando a formación profesional cualificada en alternancia co traballo productivo específico en actividades de interese público e social.

Nas nosas instalacións dispoñemos de varias aulas tanto  para a formación teórica como práctica, así  como talleres,  dotados da infraestructuras e  medios materiais e técnicos  necesarios para garantir unha completa formación.  

Onde estamos?

Avenida Arcadio Pardiñas, 137. Entrechán. 27880. BURELA
Telefono: 982 580 624. Fax: 982 580 924
e-mail: cfo@burela.org
Horario: De luns a venres de 8.00 a 15:00 horas.