Servizos Sociais

Os servizos sociais son o conxunto de servizos e actuacións orientados a mellorar o benestar social da cidadanía mediante a prestación de información, atención e apoio ás persoas e os colectivos vulnerables.

Os diferentes servizos son un acompañamento a situacións persoais, familiares ou sociais que requiren apoio, mediante unha valoración da situación e a definición dun plan de traballo, e tamén serven de orientación sobre os recursos, as prestacións e os servizos máis adecuados ás necesidades concretas.

O EQUIPO DE TRABALLO do departamento de Servizos Sociais do Concello de Burela está formado por dúas traballadoras sociais e unha educadora familiar.

 

Servizos sociais

 

Os programas básicos de actuación que se desenvolven na atención primaria son:

1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO:

 • Atención ao usuario do servizo

 • Información dos recursos

 • Tramitación de prestacións económicas

 • Tramitación de outro tipo de prestacións

 • Valoración dos casos presentados

 • Reunións cos distintos profesionais dos programas

 • Contacto con outros Servizos Especializados

 • Programación e avaliación dos Servizos Sociais Comunitarios

 • Tramitación para o desenvolvemento da lei de dependencia

 • Colaboración co Departamento de Inmigración/Emigración.

 

2. PROGRAMA DE FAMILIA E CONVIVENCIA

 

3. PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL

 • Proxecto de axuda a escolarización

 • Bolsa de Emprego Municipal. RISGA.

 • Xestión do reparto de alimentos excedentes da U.E. en colaboración co banco de alimentos

 • Axudas Emerxencia Social

 • Coordinación co Centro de Información á Muller e Programa para Inmigrantes

 • Colaboración Centro San Aníbal

 • Colaboración con Cáritas

 • Colaboración con Cruz Vermella

 

4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS

 • Plan concertado de Servizos Sociais

 • Estratexia de Inclusión Social

 • Axuda no Fogar Deputación de Lugo.

 

Onde estamos?

No departamento de Servizos Sociais do Concello.

Teléfonos: 982 580 616982 586 000

Correo electrónico: ssprimaria@burela.org

 


 

SERVIZO DE EDUCACIÓN FAMILIAR

Que é?

Un servizo municipal de prevención e apoio ás familias para favorecer o cumprimento das súas funcións e responsabilidades, a participación social e o benestar dos membros que as compoñen.

 

Educadora familiar

 

A quen vai dirixido?

 • A todas as familias con especial atención a aquelas que teñen fillos menores a cargo e se atopan en situación de risco social ou vulnerabilidade.
 • A centros educativos, centros de saúde e outros servizos comunitarios cos que nos coordinamos para dar unha atención global ás familias coas que intervimos.

Que facemos?

 • Orientamos e apoiamos ás familias na educación dos nenos/as, na mellora das relacións familiares, na resolución de conflitos, informamos sobre recursos educativos e de conciliación, etc.
 • Realizamos valoración e prevención de situacións de risco ou desprotección dos menores así como derivacións a servizos de atención especializada e aos servizos de protección da infancia.
 • Mediamos e acompañamos ás familias para que participen nos diferentes recursos sociais e comunitarios; orientamos en aspectos relacionados coa mellora da situación familiar xeral (vivenda, formación e emprego, lecer e tempo libre).
 • Realizamos unha intervención coordinada cos demais servizos municipais e institucións educativas, sanitarias e sociais.
 • Realizamos actividades grupais coas familias para tratar temas educativos, de habilidades sociais, hábitos de vida saudables, educación emocional e afectiva, etc.

Protocolo para o bo trato á infancia (descargar en PDF)

Burela candidata a Cidade Amiga da Infancia

Onde estamos?

No departamento de Servizos Sociais do Concello.

Teléfono: 982 586 000

Correo electrónico: educadorafamiliar@burela.org

 

Máis servizos