Persoal

Neste departamento o cidadán pode obter información sobre calquera aspecto relacionado cos seguintes temas:

  • Convocatorias do Concello de prazas de persoal funcionario ou laboral e das súas bases.
  • Contido da oferta pública de emprego deste municipio.
  • Selección de persoal: interino, contratado laboral temporal, elaboración de listas de espera para substitucións e baremos aplicables.
  • Datas de publicación e prazos de presentación de instancias para a cobertura das prazas.

Pode consultar a Oferta de Emprego Público no sitio EMPREGO DO CONCELLO.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO.

 

Onde estamos?

Na segunda planta da Casa do Concello.

 

Cómo podes acceder?

Solicita cita previa:

982 586 000

controldexestion@burela.org