Centro de Información ás Mulleres (CIM)

O Centro de Información ás Mulleres (CIM) do concello de Burela é un servizo gratuíto, permanente e personalizado de atención integral ás mulleres que ten como finalidade principal a consecución do principio de igualdade, facilitando a súa participación en todos os ámbitos da vida.

 

Muller e Igualdade

 

QUEN INTEGRA O CIM?

O equipo do CIM está composto por unha técnica administrativa, unha asesora xurídica e unha psicóloga,que traballan ademais en coordinación co equipo multidisciplinar de servizos sociais.

 

COMO FUNCIONA?

Ofrece atención presencial e telefónica baseada no anonimato, confidencialidade e respecto á vontade das mulleres.

 

A QUEN ATENDE?

 • Ás mulleres que o demanden, individual ou colectivamente.
 • Ás mulleres que sofren violencia de xénero e ás súas fillas e fillos.
 • A persoas do colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais).

 

QUE SERVIZOS OFRECE?

 • SERVIZOS INDIVIDUALIZADOS:
  • Atención psicolóxica.
  • Asesoramento xurídico.
  • Atención específica ás mulleres que sofren violencia de xénero e ás súas fillas e fillos.
  • Información sobre os recursos dispoñibles.
  • Orientación formativa e laboral.

 

 • SERVIZOS DIRIXIDOS Á SOCIEDADE EN XERAL:
  • Actividades para a promoción da igualdade de xénero.
  • Actividades de sensibilización e prevención da violencia de xénero.
  • Fomento do movemento asociativo.
  • Actividades de conciliación familiar e laboral.

 

ONDE O PODES ATOPAR?

Na planta baixa da Casa do Concello,na rúa Eijo Garay, n.º 20 de Burela.

 

COMO PODES ACCEDER?

Solicita cita previa:

982 58 06 09

cim@burela.org

https://burela.sedelectronica.es

 

EN QUE HORARIO?

De 8 a 15 horas, de luns a venres.

 

Máis información: