AXENCIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL (ADL)

A Axencia de Desenvolvemento Local de Burela configúrase como un servizo de promoción do desenvolvemento local e social a nivel municipal e ten como obxectivos fundamentais a creación de emprego, o aumento de tecido empresarial e o desenvolvemento local.

Funcións

  1. Asesoramento para a posta en marcha de novas iniciativas empresariais que supoñan a creación de emprego: información e tramitación de axudas e subvencións.
  2. Asesoramento aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas: información e tramitación de axudas e subvencións.
  3. Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de emprego, relacionadas fundamentalmente coa creación de actividade empresarial.

 

Onde estamos?

No segundo andar da Casa do Concello.

 

Cómo podes acceder?

Solicita cita previa

982 586 000

adl@burela.org