PXOM: Documento de Aprobación Definitiva

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - PXOM

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Burela foi aprobado definitivamente segundo Orde de 31 de marzo de 2014 da Consellería de Medio Ambiente, Transporte e Infraestruturas da Xunta de Galicia, publicada no D.O.G. número 64, de 2 de abril de 2014, e publicadas as Normas Urbanísticas e Ordenanzas no B.O.P. número 086, de 14 de abril de 2014 a través de anuncio do Concello de Burela.      

MEMORIA BURELA RESUMO
     
01 Memoria
  MEMORIA BURELA DESCRITIVA
  MEMORIA BURELA INFORMATIVA
  ANEXOS APROBACIÓN INICIAL ANEXO ESTUDO DELIMITACION LÍNEA EDIFICACIÓN
  ANEXO ESTUDO ASOLAGAMENTO
  ANEXO INFORMES PREVIOS
  ALEGACIÓNS INFORME ALEGACIÓNS
  INFORMES SECTORIALES INFORMES SECTORIAIS
INFORME PATRIMONIO
  ANEXOS APROBACIÓN PROVISIONAL CORRECCIÓNS ORDE 12 DE MARZO DE 2014
CORRECCIÓNS ARTIGO 85
ESTUDO DE MOBILIDADE
   
02 Asentamento poboacional
  ANÁLISE ASENTAMENTO POBOACIONAL
     
03 Estudo do medio rural
  ESTUDO DO MEDIO RURAL
     
04 ISA
  INFORME SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
     
05 Planos de información
  PLANOS DE INFORMACIÓN
  INFORMACIÓN 1-10000 01-SITUACIÓN
  02-TOPOGRÁFICO
  03-XEOLÓXICO
  04-ALTITUDES
  05-PENDENTES
  06-ORIENTACIÓNS
  07-REDE FLUVIAL
  08-USOS
  09-MONTES VECIÑAIS
  10-REDE VIARIA
  11-DESLINDE
  12-ESPAZOS NATURAIS
  13-PLANO DE RISCOS
  14-PLANO DE VISIBILIDADE E PAISAXE
  15-MINERÍA
  16-INCENDIOS E TELECOMUNICACIÓNS
  17-PLANO NIL
  18-PLANO RECUALIFICACIÓN
  INFORMACIÓN 1-5000 01-PLANEAMENTO VIXENTE
02-AFECCIÓNS SECTORIAIS
03-REDE DE ABASTECEMENTO
04-REDE DE SANEAMENTO
05-REDE ELÉCTRICA
06-PATRIMONIO
07-TIPOLOXÍA DAS EDIFICACIÓNS
08-DOTACIÓNS E ESPAZOS LIBRES EXISTENTES
09-ANÁLISE MALLA URBANA
  INFORMACIÓN 1-1000 01-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-01
02-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-02
03-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-03
04-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-04
05-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-05
06-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-06
07-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-07
08-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-08
09-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-09
10-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-10
11-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-11
12-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-12
13-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-13
14-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-14
15-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-15
16-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-16
17-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-17
18-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-18
19-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-19
20-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-20
21-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-21
22-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-22
23-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-23
24-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-24
25-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-25
26-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-26
27-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-27
28-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-28
29-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-29
30-INFORMACIÓN-1000 FOLLA-30
     
06 Planos de ordenación
  PLANOS DE ORDENACIÓN
  ORDENACION 1-5000 01-CLASIFICACIÓN
  02-ACÚSTICA
  03-XESTIÓN
  ORDENACION 1-1000 01-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-01
02-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-02
03-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-03
04-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-04
05-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-05
06-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-06
07-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-07
08-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-08
09-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-09
10-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-10
11-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-11
12-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-12
13-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-13
14-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-14
15-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-15
16-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-16
17-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-17
18-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-18
19-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-19
20-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-20
21-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-21
22-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-22
23-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-23
24-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-24
25-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-25
26-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-26
27-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-27
28-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-28
29-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-29
30-ORDENACIÓN-1000 FOLLA-30
  SERVIZOS 1-1000 01-XESTIÓN-1000 FOLLA-01
02-XESTIÓN-1000 FOLLA-02
03-XESTIÓN-1000 FOLLA-03
04-XESTIÓN-1000 FOLLA-04
05-XESTIÓN-1000 FOLLA-05
06-XESTIÓN-1000 FOLLA-06
07-XESTIÓN-1000 FOLLA-07
08-XESTIÓN-1000 FOLLA-08
09-XESTIÓN-1000 FOLLA-09
10-XESTIÓN-1000 FOLLA-10
11-XESTIÓN-1000 FOLLA-11
12-XESTIÓN-1000 FOLLA-12
13-XESTIÓN-1000 FOLLA-13
14-XESTIÓN-1000 FOLLA-14
15-XESTIÓN-1000 FOLLA-15
16-XESTIÓN-1000 FOLLA-16
17-XESTIÓN-1000 FOLLA-17
18-XESTIÓN-1000 FOLLA-18
19-XESTIÓN-1000 FOLLA-19
20-XESTIÓN-1000 FOLLA-20
21-XESTIÓN-1000 FOLLA-21
22-XESTIÓN-1000 FOLLA-22
23-XESTIÓN-1000 FOLLA-23
24-XESTIÓN-1000 FOLLA-24
25-XESTIÓN-1000 FOLLA-25
26-XESTIÓN-1000 FOLLA-26
27-XESTIÓN-1000 FOLLA-27
28-XESTIÓN-1000 FOLLA-28
29-XESTIÓN-1000 FOLLA-29
30-XESTIÓN-1000 FOLLA-30
     
07 Normas urbanísticas
  NORMAS URBANÍSTICAS
     
08 Estratexia de actuación
  ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN
     
09 Estudo económico
  ESTUDO ECONÓMICO
     
10 Catálogo
  CATÁLOGO
     
11 Informe de sustentabilidade económica
  INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
     
12 Memoria ambiental
  CORRECCIÓNS MEMORIA AMBIENTAL
  INFORME PARTICIPACIÓN E CONSULTAS
  MEMORIA AMBIENTAL
     
13 Comisión superior de urbanismo
  COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO