CURSO DE XESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HUMANOS

Curso de Formación Profesional para o Emprego
XESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HUMANOS
Duración 808 horas
Comezo novembro de 2021
Gratuíto, axudas ao alumnado e prácticas profesionais en empresas
INFORMACIÓN:
Centro de Formación Ocupacional de Burela
Avenida Arcadio Pardiñas, 137 - entrechán
982580624 - cfo@burela.org