BURELA-IN

O principal obxectivo que ten o proxecto BURELA-IN é o de promover a integración social, contribuíndo a reforzar o dinamismo social, económico e ambiental da zona costeira. Para isto fomentamos a colaboración entre o sector pesqueiro, entidades de inclusión e concello deseñando un proxecto de economía circular, que se centra no aproveitamento de recursos ou refugallos das actividades pesqueiras dándolle unha segunda vida.

Co proxecto preténdese coma resultado favorecer o traballo en rede e a integración social, a nivel municipal e tamén provincial, das confrarías e outras entidades do sector pesqueiro coas entidades de inclusión e outros colectivos sociais, culturais, ambientais,... no deseño diferentes programas e actividades nas que se perseguirá a valorización dos recursos e os refugallos derivados das actividades do mar e a concienciación ao sector e á sociedade en xeral, da necesidade de respectar o medio ambiente mariño e costeiro.

Nesta imaxe queda unha mostra do produto terminado resultado dunha das actividades realizadas durante esta anualidade no proxecto. 

Ainda queda moito por ver dentro do proxecto BURELA-IN!!